ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σε συνέχεια της εισήγησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης από το 2020, σήμερα ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια Αττικής και ξεκίνησε αποκατάσταση τμήματος…