Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR 2023 ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  (ΚΔΗΦ) ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Το Ίδρυμα για το Παιδί…