ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ