ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Γ’ φάση της αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης του Μαρκόπουλου Μεσογαίας Γ. Πατούλης: «…