ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ξεκινά η αποχέτευση – Ιστορική, πρώτη συνάντηση εργασίας, Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου και Αναδόχου Την πρώτη, ιστορικής σημασίας, συνάντηση εργασίας…