Αποτελέσματα Δημαιρεσιών στον Δήμο Μαραθώνος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημαιρεσίες  για την εκλογή του νέου Προεδρείου καθώς και των μελών της  Οικονομικής…