ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Τέλος στην προαιρετική μείωση ενοικίων  δίνει και επισήμως το Υπουργείο Οικονομικών. Καθιερώνει όμως για τους εκμισθωτές, από τον Νοέμβριο και εφεξής, αποζημίωση…