ΑΠΠΟΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ