ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ Γ΄ΦΑΣΗ

Hλεκτρονική δημόσια ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  Γ’ ΦΑΣΗ» Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου…