ΔΙΑΝΟΜΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ Από τον Δήμο Μαρκοπούλου και την «Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής» υλοποιείται  το Πρόγραμμα Επισιτιστικής…