ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Στο πλαίσιο της ανάγκης προώθησης «καθαρών» μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και περιορισμού των εκπομπών αέριων ρύπων των οχημάτων, ο Δήμος Μαραθώνος προχωρά στην διαμόρφωση της στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση…