ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στη διάθεση των ενδιαφερομένων και η δεύτερη σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για…