ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.338.729 πράξεις εξυπηρέτησης πολιτών το 2020, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Χορηγήθηκαν 100.000 εκκρεμείς άδειες οδήγησης…