ΔΙΛΟΦΟ

Στο Δίλοφο της Δ.Ε. Βάρης επεκτείνεται το καινοτόμο πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή – Κερδίζω όσο Διαχωρίζω, που εφαρμόζεται με μεγάλη…