ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ

Το «πράσινο φως» έλαβε ο Δήμος Διονύσου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, για τη…