Δήμος Διονύσου Βιβλιοθήκης Παίδων Πεντέλης

O Δήμος Διονύσου υλοποίησε την υιοθεσία της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Μία καινούργια βιβλιοθήκη με ράφια, με…