Δήμος Μαραθώνος αποχέτευση ΕΥΔΑΠ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022 Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Μαραθώνος για την έναρξη λειτουργίας σημείου…