ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ομόφωνα ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι εισηγήσεις – προτάσεις της αντιπολίτευσης! Η συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου…