ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 4.600 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκαν οι πρώτες 4.600 αιτήσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο σχετικό  πρόγραμμα ενίσχυσης που υλοποιείται από…