εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολεία Δήμου Διονύσου

Τη φετινή χρονιά πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο Διονύσου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του τόπου…