ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ