ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η διενέργεια προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου με την αυτοκίνητη μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.…