ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ

Το κλείσιμο ή την απομάκρυνση των Δομών Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών από τη Μαλακάσα αιτείται προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα ο…