ΟΡΓΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ανατολικής Αττικής Μιχάλη Σαλίβερου, σήμερα η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αν.Αττικής Βανίτα Σωφρόνη παρευρέθη…