ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων συμβούλων Δήμου Μαραθώνος Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα…