ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 16/12/2021 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τηλ. 2106026272 εσωτ.134 – 136   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Πρόσκληση Στρατευσίμων…