ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ SELF TEST