ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021. Εγκρίθηκε το…

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία σε ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και o Προϋπολογισμός Εσόδων κι Εξόδων Οικονομικού Έτους 2021,…