ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  «ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ» ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 72, 67, 67Α, 67Β,…