ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρκόπουλο:         4-11-2022        ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                    Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                  Αρ. Πρωτ.:              18437 Σας…

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Μαρκόπουλο:    11-03-2022         ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                    Μ Ε Σ Ο Γ Α…