ΣΓΟΥΡΟΣ

Ο κ. Σγουρός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γιατί δεν άντεχε να ακούσει το έργο της Διοίκησης της…